Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів – це фактори, що негативно впливають на об’єктивність, або ж можуть бути сприйняті як втручання у процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Конфлікт інтересів може виникати по відношенню до окремих осіб або організацій, та поділяється на наступні категорії (але не обмежується лише вказаними): персональний, професійний, фінансовий.
Персональний
 • Особисті відносини (наприклад, друзі, члени сім'ї, нинішній або попередній керівники, опоненти) з особами, що приймають участь у поданні та рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії).

 • Особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні або інші), пов'язані з темою рукопису, що можуть перешкодити об'єктивному процесу публікації (на етапі подання, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).
Професійний
 • Колеги, які приймали участь або спостерігали за проведенням даного дослідження.

 • Членство в організаціях, що лобіюють інтереси автора.

 • Взаємовідносини (оплачувані або неоплачувані) з організаціями та фінансуючими організаціями, в тому числі неурядові організації, науково-дослідні або благодійні установи.
Фінансовий
 • Дослідницькі гранти (від будь-якого спонсоруючого джерела, обмежені або необмежені).

 • Патентні заявки (наявні або очікувані), включаючи заявки інститутів, до яких має відношення автор та від яких він може мати прибуток.

 • Гонорари, подарунки та винагороди будь-якого роду.
Редакційна політика
 1. Всі особи, які мають відношення до рукопису, коментують або оцінюють даний матеріал (автори, редактори, рецензенти і читачі), повинні задекларувати відсутність конфлікту інтересів.
 2. Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо задекларований конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність та достовірність оцінювання дослідження.
 3. Якщо, на думку редакторів, існують обставини, що можуть вплинути на неупереджений огляд, редакція не залучає такого рецензента.
 4. Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, що не був задекларований під час подання, рукопис може бути відхилений.
Contacts

International Scientific Guild

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

Telegram:

+38 068 3474 922


Email

Міжнародної наукової гільдії:

sci.guild@gmail.com