Support
the organization

Support the organization

Незважаючи на відкритий воєнний напад Росії на Україну за підтримки Білорусі ГО «Міжнародна наукова Гільдія» продовжує свою роботу і вносить свій вклад в збереження та розбудову Українського наукового середовища. Ми співпрацюємо з міжнародною науковою спільнотою окрім РФ та Білорусії

Благодійні та членські внески

про облік і використання благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб >>>

про членство та членські внески Громадської організації "Міжнародна Наукова Гільдія" >>>

ГО ''МІЖНАРОДНА НАУКОВА ГІЛЬДІЯ''

код 44349941

ГО ''МІЖНАРОДНА НАУКОВА ГІЛЬДІЯ''

код 44349941

ГО ''МІЖНАРОДНА НАУКОВА ГІЛЬДІЯ''

код 44349941

Напрямки діяльності Організації:
 • сприяння ініціативі та активності представників наукової спільноти, спеціалістів різних галузей, докторантів, аспірантів і студентів для впровадження діджиталізації в наукову, інформаційно-просвітницьку, освітню діяльності суспільства;

 • сприяння розробці та реалізації проектів, спрямованих на надання інформаційних послуг для задоволення потреб наукової спільноти шляхом збирання, обробки, зберігання, творення і оперативного поширення інформації про події у сфері науки та освіти органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян, а також приватним особам в Україні та за її межами;

 • сприяння у розробці і реалізації різноманітних заходів, що ставлять на меті пропаганду та розвиток здорового способу життя, фізичної активності, активного дозвілля та відпочинку в умовах підвищеного інформаційно-цифрового та інтелектуального навантаження членів Організації для збереження наукового потенціалу країни;

 • сприяння організації та проведенню спортивно-масових заходів із залученням представників міжнародних та українських громадських, освітніх, екологічних, спортивних та інших організацій;

 • сприяння організації та проведенню еколого-просвітницьких проектів з метою підвищення екологічної свідомості членів Організації та поширення сталого розвитку країни;

 • сприяння висвітленню результатів наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної та освітньої діяльності, оприлюднення наукових результатів, представлення наукової (науково-технічної) продукції, поширення інноваційних досліджень, практичних досягнень та науково-популярних ідей у державі і світі з метою задоволення попиту різних цільових аудиторій;

 • формування інформаційно-освітнього середовища та створення сприятливих умов для організації та проведення онлайн вебінарів, курсів, тренінгів та інших наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів, форумів, конгресів тощо) спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та державними установами з метою реалізації статутної мети Організації;

 • сприяння та інформаційний супровід у науково-педагогічних стажуваннях, які організовано на території країн Євразії, Африки, американського континенту, Австралії та Океанії, вивчення досвіду трансконтинентальної наукової діяльності;

 • сприяння реалізації наукових інтересів членів Організації, цивільних, економічних, соціальних і культурних прав;

 • сприяння та впровадження різноманітних програм і проектів, досліджень й експериментальних розробок у галузі природничих, технічних, медичних, суспільних і гуманітарних наук;

 • представництво та захист інтересів членів Організації перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у різноманітних громадських інституціях і установах як в Україні, так і за кордоном;

 • сприяння участі членів Організації в обговоренні проектів нормативно-правових актів у сфері освіти та науки, інформатизації та діджиталізації різних галузей, які пропонуються відповідними Міністерствами та відомствами країни для ознайомлення, з огляду на вивчений досвід інших держав у відповідній сфері.
Contacts

International Scientific Guild

Ukraine, Kyiv

Online communication

Viber / Telegram

+38 93 923 1410


Email:

publishing.7456@gmail.com