Спецкурс з наукових досліджень

Навчальний посібник
Частина 2
Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі

Автори: Петрушка Ігор >>> Гивлюд Анна >>>

Мова ............................ українська
Рік видання ................. 2023
Кількість сторінок ........ 201
Таблиці ......................... ч/б
Формат ......................... Adobe PDF
УДК ............................... 001.891(075.8)
ISBN ............................. 978-617-7826-37-7 (оn-line)
DOI ............................... відсутній
Видавець ..................... Яроче́нко Я. В
Видання ....................... навчальне
Спецкурс з наукових досліджень

Навчальний посібник
Частина 2

Open Access:
посібник знаходиться у вільному доступі


Автори:
Петрушка Ігор >>>
Гивлюд Анна >>>

Мова ................... українська
Рік видання ........ 2023
К-сть стор. ......... 201
Таблиці ............... ч/б
Формат ............... Adobe PDF
Видавець ........... Яроче́нко Я. В
Видання ............. навчальне

УДК 001.891(075.8)
ISBN 978-617-7826-37-7 (оn-line)
DOI відсутній

Петрушка І.

Спецкурс з наукових досліджень : навч. посіб. : Ч. 2 / Петрушко Ігор, Гивлюд Анна — Електрон. дан. — Київ : Яроче́нко Я. В., 2023. — 201 с. : рис., табл. — оn-line.
У навчальному посібнику докладно охарактеризовано вимоги до написання та захисту магістерських кваліфікаційних робіт. Висвітлено основні питання, методики та організацію науково-дослідної діяльності. Викладено поняття, принципи, особливості планування, методи, структуру і технології теоретичних та експериментальних досліджень. Акцентовано на системному підході як напрямі наукового пізнання і соціальної практики.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» другого (магістерського) рівня, а також студентам технічних й гуманітарних спеціальностей, викладачам, аспірантам і молодим вченим.

Landing Page для книги

Якщо вам необхідна веб-сторінка для вашої книги, посібника, підручника, монографії, збірника конференції, з сучасним оформленням обкладинок у форматі 3d, натисніть на кнопку або на синьо-блакитний "кружечок" у правому нижньому кутку екрану.

ДЕТАЛЬНІШЕ
Contacts

International Scientific Guild

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

Viber / Telegram

+38 093 923 1410


Email видавництва:

publishing.7456@gmail.com