Надання DOI

Надання
DOI

Незважаючи на відкритий воєнний напад Росії на Україну за підтримки Білорусі ГО «Міжнародна наукова Гільдія» продовжує свою роботу і вносить свій вклад в збереження та розбудову Українського наукового середовища. Ми співпрацюэмо як з міжнародною науковою спільнотою, так і з російськомовними науковцями із Співдружних Незалежних Держав (СНД) крім РФ та Білорусії

Надаємо комплекс реєстраційно-консалтингових послуг з присвоєння цифрового ідентифікатора DOI науковим неперіодичним друкованим, електронним, інтерактивним та онлайн-виданням
Вартість послуг видавництва
з 01.01.2024 року

Звичайне замовлення:
термін виконання 23-25 робочих днів після оплати.
Вартість: 450 грн

Термінове замовлення:
термін виконання 7-10 робочих днів після оплати.
Вартість: 750 грн
DOI – міжнародний ​ стандарт ISO 26324:2012 ідентифікації інформації, який присвоюється науковим публікаціям, а саме: науковим статтям, збірникам наукових статей, анотаціям конференцій, збірникам доповідей конференцій, заявкам на гранти, патентам, звітам про наукову роботу, підручникам, науковим посібникам, монографіям.

DOI (Digital object identifier) або цифровий ідентифікатор об'єкту (ЦІО) – серійний номер, що використовують для постійної та унікальної ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності будь-якого типу. Інакше кажучи, це посилання на конкретний об'єкт. Основною особливістю є те, що об'єкт з ідентифікатором може видалити тільки видавець, тобто організація, яка його розмістила.

ЦІО дає змогу знайти документ навіть у випадку зміни його URL (англ. Uniform Resource Locator – уніфікований визначник місцезнаходження ресурсу), що може виникати зі зміною сайту видавця. Цей ідентифікатор подібний до URN (англ. Unifrorm Resource Name – уніфіковане ім'я ресурсу) і не залежить від розташування документу.

F.A.Q.

Customer review
Contacts

International Scientific Guild

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

Viber / Telegram

+38 093 923 1410


Email видавництва:

publishing.7456@gmail.com